Årets Mötes- och evenemangpris delas ut av

Destination Jönköping delar ut årets event- och mötespris för att lyfta den person eller organisation som under det gångna året gjort betydande insatser för att driva på utvecklingen av Jönköping som event- och mötesplats. Insatser som stärker besöksnäringens roll som tillväxtmotor i regionen och skapar ett mervärde för kommunens företag, föreningar, kommuninvånare och besökare.