Årets initiativ delas ut av

För Jönköpings kommun är ett diversifierat näringsliv viktigt – för en positiv utveckling och en väl fungerande arbetsmarknad.

Med årets initiativ vill Jönköpings kommun uppmärksamma företag som tar initiativ till projekt och aktiviteter som bidrar till hållbarhet, öppenhet och delaktighet. Det innebär:

Initiativ för ökad integration.
Initiativ för socialt ansvarstagande.
Initiativ för att bryta utanförskap på arbetsmarknaden.
Initiativ för ökad klimatnytta och en bättre miljö.

De nominerade är:

Stora Enso Packaging

Magdalena Bergvall & Peter Greus

Stora Enso Packaging är ett anrikt Jönköpingsföretag som utvecklats i takt med tiden. Företaget tillverkar moderna förpackningslösningar med starkt fokus på hållbarhet. Produkterna är högpresterande och smarta samtidigt som de är resurseffektivt producerade och cirkulära. Stora Enso Packaging är även en arbetsgivare med inkludering som en framgångsfaktor.

Fläkt Group

Åsa Nordgren Ronder & Ljusbisa Fridén Kitanovic

Fläkt Group har funnits i Jönköping i mer än 100 år. Deras produktionsanläggning har under alla år tagit fram högkvalitativa ventilationslösningar för alla möjliga behov. Produkterna är en viktig pusselbit i omställningen av Europas energisystem mot att vara mer effektivt och hållbart. Fläkt Group har sedan lång tid arbetet med integration på arbetsplatsen och ser det som en naturlig del i sin verksamhetsutveckling.

Elgiganten Logisitk

Daniel Lundby & Jonas Knutsson

Elgiganten Logistk är en av kommunens största privata arbetsgivare sedan många år. De har ständigt utvecklat anläggningen i Jönköping och kommer de närmaste åren att nära fördubbla sin verksamhetsyta i vår kommun. Elgiganten Logistik arbetar aktivt med hållbarhet i många avseenden, bland annat har en övergång till järnvägstransporter minskat koldioxidutsläppen med 80%. Företaget har också en blandad personalgrupp med 47 ursprungsnationaliteter och ser en styrka i personalens mångfald.