Årets initiativ delas ut av

För Jönköpings kommun är ett diversifierat näringsliv viktigt – för en positiv utveckling och en väl fungerande arbetsmarknad.

Med årets initiativ vill Jönköpings kommun uppmärksamma företag som tar initiativ till projekt och aktiviteter som bidrar till hållbarhet, öppenhet och delaktighet. Det innebär:

Initiativ för ökad integration.
Initiativ för socialt ansvarstagande.
Initiativ för att bryta utanförskap på arbetsmarknaden.
Initiativ för ökad klimatnytta och en bättre miljö.

De nominerade är:

Footly

Erik Vaim

Footly är ett företag som erbjuder möjligheten att sälja använda produkter vidare, sedan starten 2017. Företaget har ett tydligt fokus på återbruk och använder digital teknik för att marknadsföra och sälja produkter som finns i företagets lager i Taberg. Produkterna hämtas eller lämnas in och den som lämnar produkten får betalt för den vid försäljningstillfället. Syftet med verksamheten är att på ett enkelt sätt minska människors ekologiska fotavtryck. 

Hagagruppen

BA Winberg

Hagagruppen är ett företag i Bottnaryd som arbetar med import av möbler. Företaget har sedan starten arbetat brett med hållbarhetsfrågor ur många olika perspektiv. Man arbetar med att ta ansvar för sociala och miljömässiga värden, samtidigt som den ekonomiska långsiktigheten ska finnas. Hagagruppen har en värdegrund som bygger på nyckelorden trovärdighet, ansvar och utveckling.  

Thells i Huskvarna AB

Henrik Thell

Thells är ett familjeföretag från Huskvarna som sedan 15 år arbetar med trädvård, trädgårdsskötsel och markanläggning. Företagets ambition är att vara kundernas självklara val när man arbetar med sin utomhusmiljö. Man är miljödiplomerad sedan 2014 och 2020 höjdes ambitionsnivån till att arbeta med hållbarhetsfrågor som en helhet. Thells har ett ledningssystem och en årsplan där man sätter mål, utvecklar och följer upp arbetet. Företaget har gjort en noggrann analys av vilka hållbarhetsaspekter som är mest avgörande och arbetar bland annat med att ge kunder råd om hur utomhusmiljön kan skapa goda livsutrymmen och djur och växtlighet.