Årets digitala ledare delas ut av

Förändringsprocesser innebär alltid både utmaningar och möjligheter för en verksamhet. Men i dessa processer utmärker sig också gott ledarskap särskilt tydligt. Digitaliseringen är ett faktum och något som påverkar alla branscher. Vi på Poolia vill därför lyfta och hylla de chefer som lyckats med sin digitala förändringsresa och också stötta de som står inför det.

Priset kommer att gå till en chef och ledare, verksam i Jönköpings Län, som under 2021 har lanserat och förverkligat en digital förändringsresa inom sin verksamhet. En modig chef som har vågat utmana sig själv, sin chef och sina medarbetare genom att digitalisera och utveckla arbetssätt, processer eller tankesätt.

De nominerade är:

Christina Nordin, Generaldirektör

Jordbruksverket

”Sverige måste ha en hållbar matproduktion som vårdar landets växter, djur, mark och vatten. Att myndigheten levererar är avgörande för landet. Med ett utvecklat digitalt ledarskap och hög digital närvaro under pandemin har Christina Nordin hållit ihop myndigheten, vårdat kulturen och har nöjda medarbetare som levererar resultat. Genom ett strukturerat förändringsarbete där IT och digitala frågor har fått en central roll, är Jordbruksverket idag en attraktiv, digital arbetsplats med ett klimat av delaktighet. Som ett resultat av förändringsarbetet, och ett fokus på tillitsbaserad styrning och en hög digital mognad, erbjuds nu medarbetarna att efter pandemin få arbeta hemifrån upp till 80 %. En möjlighet som få företag och organisationer erbjuder sina medarbetare! Med digitalt ledarskap har Christina Nordin under pågående pandemi och flytt till nya lokaler lyckats hålla ihop ett gemensamt ”vi” och en stark tillits-kultur i en av Jönköpings största arbetsplatser, Jordbruksverket.

William Axelsson, VD

FC Gruppen

” I mars 2020 lamslogs besöks- och mötesnäringen och FC Gruppen samt FC Production fick 97% av sålda event och uppdrag inställda. 48 timmar efter nedstängning lanserades en ny sajt där catering till företag och fester istället blev matlådor till privatpersoner. Satsningen följdes upp med marknadsföring i digitala kanaler, samarbete med influensers och matlagningsprogram. Även produktionsbolaget ställde om från fysiska event och mässor till digitala möten och arrangemang i en specialbyggd inspelningsstudio och lyckades under Williams ledarskap öka sin omsättning tack vare det nya verksamhetsbenet. William har med modigt ledarskap lyckats ingjuta verklig tro och framtidsvision i organisationerna och skapat en snabb och kreativ digital omställning för bolagens överlevnad och utveckling.

Anna Rosengren, Quality and Pedagogical Development

Jönköping University

”Med entusiasm, en inkluderande inställning och stort engagemang har Anna bidragit till att Jönköping University snabbt kunde ställa om från campusundervisning till distansundervisning vid corona-pandemins utbrott. Hennes outtröttliga arbete med att stödja lärarna vid utveckling, realisering och leverans med hjälp av digitala verktyg har gjort det möjligt att fortsätta bedriva högkvalitativ utbildning trots pandemin. Ett föredömligt digitalt förfarande av Anna som ledde arbetsgruppen för att stödja JU:s lärare att ställa om till digital undervisning. I det längre perspektivet har JU uppnått en förflyttning för såväl personal som studenter så att digitala inslag nu ingår naturligt på ett annat sätt än tidigare, och att pedagogiska vinster som är möjliga i det digitala formatet har tagits tillvara i organisationen.