Årets Initiativ

Utdelare:

Årets Initiativ logotyp

För Jönköpings kommun är ett diversifierat näringsliv viktigt – för en positiv utveckling och en väl fungerande arbetsmarknad.
Med årets initiativ vill Jönköpings kommun uppmärksamma företag som tar initiativ till projekt och aktiviteter som bidrar till hållbarhet, öppenhet och delaktighet. Det innebär:

  • Initiativ för ökad integration.
  • Initiativ för socialt ansvarstagande.
  • Initiativ för att bryta utanförskap på arbetsmarknaden.
  • Initiativ för ökad klimatnytta och en bättre miljö.

De nominerade är

AD Company

AD Company marknadsför profilartiklar och använder CSR som unikt konkurrensmedel – det ger nya affärer i en bransch som är starkt prispressad. Bolaget är lönsamt och har haft god tillväxt. Produktionen kommer från CSR-godkända fabriker – enligt deras strikta uppförandekod. AD Company har 9 anställda.

IKEA Torsvik

IKEA Torsvik har ca 1000 anställda och är en av IKEAs distributionscentraler. Ledningen har genomfört konsekventa aktiviteter inom mångfaldsfrågor, bland annat för att öka andelen kvinnor i verksamheten. På några år har andelen kvinnor gått från 19 till 36% i en mansdominerad verksamhetstyp.

Årstider

Årstider är en av de första privata utförarna som skapar förutsättningar för allas rätt till sysselsättning utifrån sin egen förmåga. Verksamheten inriktar sig mot funktionsnedsatta och nyttjar aktiviteter i lantbruk för att skapa stimulans och utveckling hos de åtta brukarna. Årstider har två anställda.