Årets Digitala Ledare

Utdelare:

Årets Digitala Ledare logotyp

Poolia tycker att ledarskapet och bra chefer är viktigt. Digitaliseringen är en av de största utmaningarna som alla chefer står inför. Vi vill hylla de chefer som har vågat ta tag i den här utmaningen och som har lyckats med sin digitala förändringsresa och också stötta de som står inför det.

Priset kommer att gå till en chef och ledare, verksam i Jönköpings Län, som under 2017 har lanserat och förverkligat en digital förändringsresa inom sin verksamhet och där man kan se mätbara resultat. En modig chef som har vågat utmana sig själv, sin chef och sina medarbetare och förändrat arbetssätt/processer/tankesätt från analogt till digitalt.

De nominerade är…

Simon Werner-Zankl – Trustcruit
Pernilla Gustavsson – Axfood
Niclas Hansson – EVRY

 

Vinnare 2017

Anna Trinks, Qulturum

Qulturum har ett tydligt mål då man vill vara en mötesplats för alla som vill vara med och utveckla samt förbättra svensk hälso- och sjukvård. Patientvård är en tuff bransch som de flesta har en åsikt om; det är många ansvariga, lite tid, ofta tuffa arbetsförhållanden och många som blir lidande. Anna och Qulturum har varit del av en mycket omfattande utveckling av användandet av patientcentrerad registrering. De har utmanat det överbelastade systemet som fanns och genom en utbildningsmiljö för vård- och omsorgspersonal möjliggjort för 20 landsting, 280 kommuner och 140 privata vårdgivare att använda systemet. Som beslutsfattare för ett mycket omfattande system med många användare är Anna ett bra exempel på hur digitalisering av sjukvården kan bidra till att humanisera vården, och se till att människor får det bättre – både som arbetstagare och patient. 

digitala-ledare