Årets innovation delas ut av

Almi och Science Park har instiftat ett pris för att stärka regionens innovationskraft och tillväxt i näringslivet. Priset skall belöna kreativa idéer som omsätter nya möjligheter i praktiken. En nomineringsrunda genomföras där alla har möjlighet att nominera sin kandidat. Självfallet kan man nominera sig själv eller sitt företag. Av alla nomineringar kommer tre finalbidrag att väljas ut av en jury.

Vem kan få priset? Kriterierna är att ett företag eller person uppfyller följande:
– Har max 250 anställda.
– Tagit fram en kreativ och nyskapande tjänst eller produkt.
– Innovationen skall vara kommersiellt gångbar eller skapa en stor samhällsnytta.

De nominerade är:

Magnus Ramfelt

Ecris
Med framgångarna för hybrid- och elbilar ökar nu inflödet av uttjänta litium jon batterier snabbt. Dessa batterier har oftast mer än sin dubbla livslängd kvar, 10-15 år, om de rekonditioneras och återanvänds på annat sätt, som energilager till elnäten. Jönköpingsföretaget ECRIS har lyckats med detta genom sitt energilager, E-CUBE, som kan styra och använda de flesta biltillverkarnas batterier. E-CUBE ger en stor miljövinst genom att återanvända batterier istället för att producera nya och priset blir dessutom konkurrenskraftigt. Samtidigt förväntas elnätens behov av energilager öka enormt vilket gör E-CUBE till en stor potential för den klimatsmarta omställningen.

Carl

Wheelscanning
Wheelscanning har tagit fram en innovativ lösning som med spetsteknologi digitaliserar och automatiserar ett traditionellt manuellt arbete inom däckhantering. Med en djup förståelse för kundernas affär och dess utmaningar, i kombination med den senaste tekniken utmanar Wheelscanning sin bransch. Kunderbjudandet kombinerar merförsäljning, kostnadsbesparingar och en förbättrad kundupplevelse för slutkunden; vilket visar på möjligheterna i att utveckla sitt företag digitalt.

P-air

P-air
Med en ny affärsmodell och ett attraktivt erbjudande för såväl användare som fastighetsägare öppnar P-Air tidigare stängda parkeringsytor för allmänheten och erbjuder något som tidigare inte funnits; förbokning av parkeringsplatser med elbilsladdning för publika ytor. Idag är det svårt att hitta en parkering i allmänhet, och en med laddmöjlighet i synnerhet. Därtill finns ett stort sug efter att öka intäkter, värde och tillväxtmöjligheter hos såväl fastighetsbolag som hotell. P-Airs erbjudande möter just dessa behov och den stora vinnaren blir miljön och samhället.