Årets initiativ delas ut av

För Jönköpings kommun är ett diversifierat näringsliv viktigt – för en positiv utveckling och en väl fungerande arbetsmarknad.

Med årets initiativ vill Jönköpings kommun uppmärksamma företag som tar initiativ till projekt och aktiviteter som bidrar till hållbarhet, öppenhet och delaktighet. Det innebär:

Initiativ för ökad integration.
Initiativ för socialt ansvarstagande.
Initiativ för att bryta utanförskap på arbetsmarknaden.
Initiativ för ökad klimatnytta och en bättre miljö.

De nominerade är:

ROL

ROL har ett ambitiöst arbete med hållbarhetsfrågor, kopplat till 10 av de globala målen. Man har förstärkt sin organisation med fokus på hållbarhetskompetens och valt att fokusera sitt arbete på framförallt material, tillverkningsprocess, transporter, social hållbarhet och medarbetare.

ITAB

ITAB driver sitt hållbarhetsarbete inom fyra fokusområden: hållbar affärsutveckling, effektivitet i värdekedjan, goda affärsvillkor och affärsetik. Man har många konkreta exempel på hur man skapar hållbarhetsnytta, bland annat genom att arbeta med cirkularitet och leverantörsutvärderingar.

WORK SYSTEM

Work System arbetar med flera aspekter av hållbarhet. Under många år har man arbetat aktivt med att rekrytera människor med annan etnisk bakgrund eller funktionshinder och man har tagit många initiativ för att främja social integration. Företaget arbetar också med bland annat hållbar energiförsörjning via solceller för att minimera klimatpåverkan.