Årets hållbara omställning delas ut av

Hållbar omställning innebär både utmaningar och möjligheter och det utmärker sig särskilt tydligt i gott ledarskap. Priset kommer att gå till ett företag eller organisation, verksamt i Jönköpings kommun, som under 2022 har förverkligat en Hållbar omställning inom ramen för sin verksamhet. En modig verksamhet som har vågat utmana sig själv, sin affärsstrategi och sitt arbetssätt med fokus på globala utmaningar för en hållbar utveckling. Husqvarna AB vill lyfta och hylla de företag eller organisationer som lyckats och bidragit till en hållbar omställning.

De nominerade är:

Martin Dobrena

Arla Foods

Arla har gjort betydande investeringar för att minska vår miljöpåverkan och främja en hållbar utveckling. Arla har, i samverkan med Jönköpings energi, ersatt en oljepanna med en panna för biobaserade bränslen, vilket minskat utsläppen av koldioxid och förbättrat luftkvaliteten. Arla har också ersatt äldre kylkompressorer och tryckluftskompressorer med mer energieffektiva modeller, samt investerat i värmepumpar för att minska energiförbrukningen. Arla planerar i samverkan med Jönköpings energi, att installera en större anläggning för solceller för att producera förnybar energi och ytterligare minska miljöpåverkan.

Fredrik Målberg & Joakim Björklund

Carlfors Bruk

Carlfors bruk har visat ett starkt engagemang för hållbarhet genom att investera i teknologier som minskar sin miljöpåverkan och främjar en mer hållbar utveckling. Carlfors bruk har investerat i en solcellsanläggning, som ger möjlighet att producera förnybar energi. Dessutom har de investerat i en anläggning för återvinning av värme, där man utvinner energi från kylvatten, vilket minskar energiförbrukning och bidrar till att minska utsläpp av koldioxid. De har ambitionen att vara självförsörjande på el och CO2 neutrala över tid, och fortsätter arbeta för att uppnå dessa mål.

 

DSC_cecilialof

Cecilia Löf

Atteviks

Atteviks har under år 2022 visat ett starkt engagemang för miljö och hållbarhet genom att aktivt involvera medarbetare och ge dem möjlighet att komma in med förslag på hur verksamheten kan göras mer hållbar. Atteviks har prioriterat kompetensutveckling inom miljö och social hållbarhet för att säkerställa att den kunskap och förståelse som krävs för hållbar utveckling. Atteviks har också gjort ett antal strategiska investeringar för att minska sin miljöpåverkan. De har exempelvis bytt ut tjänstefordon mot batteridrivna alternativ, vilket minskar våra utsläpp av koldioxid och förbättrar luftkvaliteten. Atteviks har också genomfört projekt för att främja biologisk mångfald, och skapa habitat för olika arter.