Årets brobryggare delas ut av

Priset Årets Brobyggare går till en person, organisation eller företag som agerar som en positiv kraft och tar initiativ till aktiviteter som bidrar till att bygga broar mellan Jönköping University och samhället. Jönköping Universitys kopplingar i regionen och samarbeten med företag och organisationer är det som håller oss relevanta. I Jönköping Universitys nya mission förtydligas detta ytterligare genom formuleringen: Med förankring i regionen och med ett vidsträckt globalt engagemang bygger vi broar mellan vetenskap och samhälle – och utbildar framtidens förmågor.

De nominerade är:

Helen Bengtsson Carlström

Skolförvaltningen i Vaggeryds kommun, med verksamhetschef Helen Bengtsson Carlström i spetsen, har under ett flertal år arbetat intensivt med att utbildningen inom kommunen ska vara på vetenskaplig grund och bygga broar mellan Jönköping University och Vaggeryds skolverksamhet. Skolförvaltningen har ett nära samarbete med olika delar av JU:s forskning. Samarbetet möjliggör en ovärderlig koppling mellan teori och praktik för skolområdet.  

Fler kommuner skulle vinna på att knytas närmare ett lärosäte på det sätt som Vaggeryd arbetar med JU, och även JU skulle vinna på om fler kommuner hade verksamhetschefer som var lika engagerade och intresserade av vetenskaplig kunskap som Vaggeryd. En win-win för alla involverade!  

Sven Rydell

Som näringslivschef vid Jönköpings kommun bygger, restaurerar och omvårdar Sven relationsbroar i hela kommunen på daglig basis. Relationerna som Sven har till JU, och de stora insatser för att bygga broar mellan Jönköping University och det omgivande samhället som han gör, påvisar ett engagemang som är bortom titeln som näringslivschef. Sven är starkt engagerad i JU:s arbete med nyttiggörande och delar generöst med sig av sin kunskap och sina kontakter, oavsett om samverkan sker med en student, en lärare eller högskolans ledning. Sven är en mycket god ambassadör för JU såväl inom som bortom regionen och tvekar inte när han får en möjlighet att lyfta fram JU.

 

Carina Ödebrink (S) & Mats Green (M), Riksdagsledamöter

Sedan stiftelsen bildades 1994 har det varit tydligt att JU med campus i hjärtat av centrala Jönköping inte bara är viktigt för stadsbilden men också har en betydelsefull ställning i hela regionen. I egenskap av riksdagspolitiker med lokal förankring har Carina och Mats med stort engagemang lyft frågan att utnämna JU till universitet och fört upp den på den politiska agendan. De belyser därmed JU:s viktiga position i regionen, ser utvecklings– och expansionsmöjligheter och visar framför allt att JU:s verksamhet berör bortom politiska gränser. Carina och Mats har på ett konstruktivt och entusiastiskt sätt fört diskussionerna framåt och byggt broar för att möjliggöra nästa steg i JU:s utveckling och säkra ett starkt och mångfacetterat lärosäte i en blomstrande region.