Årets brobryggare delas ut av

Priset Årets Brobyggare går till en person, organisation eller företag som agerar som en positiv kraft och tar initiativ till aktiviteter som bidrar till att bygga broar mellan Jönköping University och samhället. Jönköping Universitys kopplingar i regionen och samarbeten med företag och organisationer är det som håller oss relevanta. I Jönköping Universitys nya mission förtydligas detta ytterligare genom formuleringen: Med förankring i regionen och med ett vidsträckt globalt engagemang bygger vi broar mellan vetenskap och samhälle – och utbildar framtidens förmågor.

De nominerade är:

Agnetha Bartoll

Folktandvården Region Jönköpings Län

Agnetha Bartoll är starkt bidragande till den nära samverkan som finns mellan Region Jönköpings län och Jönköping University. Denna samverkan har bland annat mynnat ut i en helt ny typ av tjänst på JU; eftertraktade kombinationstjänster som gör det möjligt att bedriva forskning inom akademin och samtidigt arbeta kliniskt inom regionen. Agnethas glöd och geist har medverkat till arbetet med att utveckla en centrumbildning inom odontologi och oral hälsa, med sikte på en framtida tandläkarutbildning i Jönköping.

Andreas Rangert

Husqvarna

Husqvarna har genom sin ledning och medarbetare på olika nivåer engagerat sig i att utveckla både utbildning och forskning vid JU och särskilt Tekniska Högskolan (JTH) sedan dess start 1994. I detta arbete har Andreas Rangert varit speciellt aktiv – genom samarbeten med JTH har man sökt nya hållbara och konkurrenskraftiga lösningar för teknikutveckling och kompetens. Andreas Rangert och Husqvarna har påvisat ett målmedvetet driv genom att kontinuerligt och i samverkan med JU:s forskare och studenter utveckla forskningsprojekt, praktik, examensarbeten, samt kurser. Under 10 år har exempelvis Husqvarna försett studenter verkliga utmaningar för utveckling av nya produkter i, den numer så kallade, ”Husqvarna- kursen”

Owen Southgate

NYSA

Under en lång tid, och med outtröttlig energi och passion, har engelsmannen Owen Southgate arbetat för att hjälpa Jönköping University hitta möjligheter att realisera sin potential vad gäller att erbjuda karriärvägar i kombinationen mellan akademi och idrott. Detta genom hårt nätverkande arbete mellan Jönköpings kommun, JU, internationella lärosäten, regionens idrottsföreningar och skolor med flera. Owen är en person som uppvisar alla kriterier för att vara en sann brobyggare för JU:s räkning och han har en fantastisk förmåga att skapa kontakt mellan människor.